Пишете ни

Ученическо самоуправление

No Заглавие Тема
No Заглавие Тема
1 Зелена зона Ученическо самоуправление
2 Клуб по философия и книга "Светът в нашите ръце" Ученическо самоуправление
3 Създаване на детска площадка Ученическо самоуправление
4 Разнообразяване на училищната дейност: масов крос. Ученическо самоуправление
5 Зелена класна стая Ученическо самоуправление
6 Благотворителни дейности с цел възпитаване на емпатия в децата. Ученическо самоуправление
7 Театрална постановка на чужд език Ученическо самоуправление
8 Мобилна библиотека в СОУ „Нешо Бончев” Ученическо самоуправление
No Заглавие Тема
1 Как да си направим доброволчески клуб ? Ученическо самоуправление
2 Работа с доброволци Ученическо самоуправление
3 Урок по Доброволчество Ученическо самоуправление