Пишете ни

Материал

Превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца в туризма picture
Тема
Превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца в туризма
Кратко описание
Наръчникът „Превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца в туризма, издаден от „Асоциация Анимус“ представя различни ситуации, в които деца могат да станат жертва на насилие и начините, по които това може да бъде предотвратено. Разгледани са причините , поради които тенденцията „секс- туризъм“ се е превърнала в нов вид сексуална експлоатация на деца през последните 20 години. В наръчника са описани различни методи за реагиране при молба за помощ от дете, станало жертва на насилие.
Тип
Наръчник/Учебник/Ръководство
Издаден от
Асоциация Анимус
Автори
-
Година
2005
Тема(и)
Превенция на насилието
Материал
cedefde65b9417f23ae3330997a5be8e.pdf
Към материали