Пишете ни

Материал

Успешни модели за повишаване на качеството на образование в малките населени места picture
Тема
Успешни модели за повишаване на качеството на образование в малките населени места
Кратко описание
Поради ниското качество на образованието в малките населени места, докладът издаден от център „Амалипе“ цели да направи преглед на различните извънучилищни и извънкласни практики, реализирани с цел повишаване на интеграцията на ромските деца и качеството на образованието като цяло. Материалът се стреми да представи подходящи модели за намаляване отпадането на ученци и повишаване на активността и толерантността в училище.
Тип
Доклад
Издаден от
Амалипе
Автори
Теодора Крумова
Година
2009
Тема(и)
Отпадане от училище, Приобщаващо образование
Материал
9abd1825505c7847c0340a68c6e6899e.pdf
Към материали