Пишете ни

Материал

Работа с доброволци picture
Тема
Работа с доброволци
Кратко описание
Чрез наръчникът „Работа с доброволци“ , TimeHeroes (https://timeheroes.org/bg/) се опитва да отговори на ниската доброволческа активност в България , като има за цел да повиши активността на гражданите в тази сфера . Давайки знания и примери , наръчникът ни помага да разберем какви точно доброволци се търсят и как можем да бъдем такива. За изготвянето на материала са проведени множество интервюта и анкети с НПО-та от цялата страна. По този начин в България за пръв път се изчислява състоянието на доброволческата активност както и на добрите практики в сферата. Представени са причините и плюсовете от работата с добровилци както и начините за мотивация и двустранно удовлетворение.
Тип
Наръчник/Учебник/Ръководство
Издаден от
TimeHeroes
Автори
Екип TimeHeroes
Година
2016
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Ученическо самоуправление
Материал
e8747ebbe8d7cdfbcbbb027adf5e07d3.pdf
Към материали