Пишете ни

Материал

Училищните тоалетни picture
Тема
Училищните тоалетни
Кратко описание
Наръчникът за управление на училищни тоалетни е насочен към директори, които искат да изграждат по-здравословна среда в управляваните от тях учебни заведения. Може да се каже, че наръчникът е първото толкова детайлно и систематично методическо ръковоство от типа “стъпка по стъпка” за директори, и то не само в областта на училищната хигиена, а изобщо в сферата на българското образование. В наръчника ще можете да откриете изключително детайлно разписани препоръки за всеки етап от управлението на хигиената в училищните санитарни възли – от създаване на училищна политика през професионална методика за почистване и поддръжка до подходи на комуникация с цялата училищна общност.
Тип
Наръчник/Учебник/Ръководство
Издаден от
НМД
Автори
-
Година
2013
Тема(и)
Гражданско и здравно образование
Материал
7d6c3f243350f00573151a5b85691947.pdf
Към материали