Пишете ни

Материал

Как да развиваме умения на 21-ви век в час? picture
Тема
Как да развиваме умения на 21-ви век в час?
Кратко описание
Как да развиваме умения на 21-ви век в час? Наръчник, създаден от учители за учители. Наръчникът е резултат от много интензивна работа на учители и алумни по програмата “Заедно в час” в рамките на проекта Функционална грамотност за 21 - ви век: инструменти за оценка и методи на преподаване. В него са представени 13 ключови умения на 21-ви век и идеи как всяко от тях може да бъде развивано в редовните ни часове, независимо какъв предмет преподаваме. Във всяка глава от наръчника ще намерите: • кратко описание на това какво представляваумението и защо е важно да го развиваме; • карта на умението, в която са представениелементите, които го съставят, учебни целикъм всеки елемент и примерни стратегии къмвсяка учебна цел; • примерен инструмент за измерване на напредъка; • примерно годишно разпределение на целите; • подробно обяснение на стратегиите, които се нуждаят от детайлно описание; • примерни задачи и проекти в различни предметни области. Вярваме, че най–смисленото ползване на наръчника е да подходите към текстовете в него като изследователи. Изпробвайте предложените подходи и стратегии и ги обогатете със свои. Поканете в този изследователски процес и своите ученици.
Тип
Наръчник/Учебник/Ръководство
Издаден от
Заедно в час
Автори
Екип учители и алумни на ЗвЧ
Година
2016
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Дигитална грамотност
Материал
0f579415dd43c7967813aa44144b8373.pdf
Към материали