Пишете ни

Материал

Наръчник за родители на първокласници picture
Тема
Наръчник за родители на първокласници
Кратко описание
Наръчникът е предназначен за родители на деца, тръгващи на училище. Може да се ползва и от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители. Наръчникът има за цел да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители.
Тип
Наръчник/Учебник/Ръководство
Издаден от
Асоциация Родители
Автори
Авторски колектив
Година
2017
Тема(и)
Предучилищно образование, Работа с родители
Материал
8bde7ae5af27538039814211ec99a7e1.pdf
Към материали