Пишете ни

Материал

Тема
Добре дошли в пети клас
Кратко описание
Наръчникът е предназначен за родители на деца в 5 клас. Може да се ползва и от учители на петокласници и четвъртокласници, както и от други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители. Наръчникът дава възможност на родителите да се подготвят за един от най-важните периоди от живота на детето. Пети клас е време на много промени за децата, както в училище, така и извън него. В наръчника са застъпени темите за преминаването от един учител към много, за новата организация на учебния материал, свободното време и времето за учене, за навлизането в пубертета, за събуждащия се интерес към любовта, секса, експериментирането.
Тип
Наръчник/Учебник/Ръководство
Издаден от
Асоциация Родители
Автори
Авторски колектив
Година
2016
Тема(и)
Работа с родители
Материал
434e5dcf927f1087d4393f327e9fe2c7.pdf
Към материали