Пишете ни

Материал

Тема
“Как да намерим, обучим и задържим успешните учители”
Кратко описание
Бялата книга “Как да намерим, обучим и задържим успешните учители” съдържа добри практики за привличане, подбор, обучение и подкрепа на мотивирани учители в сферата на училищното образование от опита на Заедно в час и участници по програмата.
Тип
Наръчник/Учебник/Ръководство
Издаден от
Заедно в час
Автори
Авторски колектив
Година
2017
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Отпадане от училище
Материал
3167335a4dce13a29c0b3d292b4f7417.pdf
Към материали