Пишете ни

Новина

КОНКУРС ЗА СНИМКА И ЕСЕ „ЗАЕДНО СРЕЩУ АНТИЦИГАНИЗМА В БЪЛГАРИЯ“ НА ФРГИ picture

КОНКУРС ЗА СНИМКА И ЕСЕ „ЗАЕДНО СРЕЩУ АНТИЦИГАНИЗМА В БЪЛГАРИЯ“ НА ФРГИ

От средата на 2017 г. фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) работи за промяна на нагласите към ромите и повишаване на чувствителността и нетърпимостта към ежедневната им сегрегация, чрез проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“. Партньори на ФРГИ са фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“, а проектът е съфинансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство, гражданство“.

С настоящия конкурс „Заедно срещу антицигнизма в България“, ФРГИ търси гледната точка за справяне с проблема на младежи от цялата страна.

Кой може да участва в конкурса?

В конкурса могат да участват младежи на възраст от 13 до 25 години от цялата страна.

Какви са условията за участие в конкурса?

Кандидатите участват в една от следните възрастови групи: от 13 до 19 години и от 19 до 25 години. Кандидатите могат да участват с до три материала в категориите: снимка и есе. Един кандидат може да участва с творби и в двете категории, при условие, че броят на изпратените творби в двете категории не надвишава 3. Пълните изисквания към материалите вижте в указанията за кандидатстване.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на творбите като приложени файлове на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.orgв посочения краен срок на конкурса. При кандидатстване е необходимо материалите да бъдат придружени с данни за кандидата.

Конкурсът е отворен до 31 март 2018 г.

Награждаване: 

Победителите от двете възрастови групи и категории ще бъдат обявени на специално събитие през април 2018 г. в град София.

Победителите в категория снимка ще получат предметна награда – фотоапарат, а победители в категория есе – таблет.

Най-добрите снимки ще бъдат събрани в пътуваща изложба, която ще гостува в 17 различни български града. А най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайта на проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

За повече информация  ТУК 

Към новини