Пишете ни

Добри практики

No Добра практика Тема(и) Град Училище
1 Споразумение за съвместна работа на учители и родители Работа с родители Сливен 4 ОУ „Димитър Петров”
2 Интердисциплинарен подход на еко тематика за ангажиране вниманието. Гражданско и здравно образование,Предучилищно образование,Приобщаващо образование,Работа с родители Правец ОУ „Васил Левски“
3 Привличане на интерес у местната общност към дейностите на учениците Предучилищно образование,Работа с родители Правец ОУ „Васил Левски“
4 Зоо изложба Гражданско и здравно образование,Работа с родители Правец ОУ „Васил Левски“
5 Лятно училище насочено към отпадащите ученици Отпадане от училище,Приобщаващо образование Караджово ОУ „Васил Левски”
6 Преодоляване на социалната изолация на учениците Отпадане от училище,Приобщаващо образование Победа, общ. Добричка, обл. Добрич ОУ „Добри Войников”
7 Форум за обмяна на добри практики за работа в мултикултурна среда Отпадане от училище,Приобщаващо образование Селановци ОУ „Н.Й.Вапцаров”
8 Национален конкурс и среща на малките философи Селановци 2016 Гражданско и здравно образование Селановци ОУ „Н.Й.Вапцаров”
9 Разнообразяване на училищната дейност: масов крос. Приобщаващо образование,Ученическо самоуправление Дерманци ОУ „Неофит Рилски“
10 “Подготвително училище за първокласници и техните родители“ Предучилищно образование,Работа с родители Вълчи дол СОУ „Васил Левски“
11 Дни на талантите Приобщаващо образование Вълчи дол СОУ „Васил Левски“
12 Благотворителни дейности с цел възпитаване на емпатия в децата. Гражданско и здравно образование,Приобщаващо образование,Ученическо самоуправление Вълчи дол СОУ „Васил Левски“
13 Включване на родителите в училищната дейност Работа с родители Панагюрище СОУ „Нешо Бончев”
14 Театрална постановка на чужд език Приобщаващо образование,Работа с родители,Ученическо самоуправление Златица СОУ „Св. П. Хилендарски“
15 Eлектронно букварче на добруджанчето с цел опознаване на региона. Работа с родители Добрич ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
16 Благотворителен бал Работа с родители Добрич Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
17 Съвместна работа на учители , ученици и родители (1-ви В клас) Работа с родители Добрич Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
No Добра практика Тема(и) Град Училище
1 Зелена зона Ученическо самоуправление София 26 СОУ „Йордан Йовков”
2 Клуб по философия и книга "Светът в нашите ръце" Гражданско и здравно образование,Ученическо самоуправление София 35 СОУ "Добри Войников"
3 Създаване на детска площадка Ученическо самоуправление Победа ОУ „Добри Войников“
4 Зелена класна стая Ученическо самоуправление Павликени СОУ „Бачо Киро"
5 Мобилна библиотека в СОУ „Нешо Бончев” Ученическо самоуправление Панагюрище СОУ„Нешо Бончев”
No Име на НПО Добра практика Тема(и)
1 Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, София Програма за изграждане на равнопоставена училищна среда “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” Гражданско и здравно образование,Превенция на насилието,Приобщаващо образование,Работа с родители
2 Фондация "Приложни изследвания и комуникации" Обучителна програма "Киберскаут" Дигитална грамотност,Превенция на насилието
3 Сдружение „Младежка толерантност“ – Горна Оряховица Да спортуваме с мама и тати сред природата Работа с родители
4 УН при ОУ "Христо Ботев", с. Търнава Доброто семейство - основа на доброто училище Гражданско и здравно образование,Отпадане от училище,Превенция на насилието,Работа с родители