Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Населено място
Вълчи дол
Училище
СОУ „Васил Левски“
Брой редовни ученици
350-500
Име на описваната инициатива
“Подготвително училище за първокласници и техните родители“
Лице за контакт - име
Мариана Душкова Иванова
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
du6kova_64@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Неподготвеност на децата за училище (правила, пространство, социална среда). Незапознатост на родителите с изискванията на образователния процес. Губене на време за същински образователен процес през септември.
Кратко описание
Провеждане на работа с деца през лятото преди постъпването им в първи клас, под формата на игри и творчески занимания. Тренинг и родителска среща с родителите през юли и август. Част от проекта „Заедно постигаме повече“, финансиран по „Училището като център в общността“.
Целева група
Родители, Ученици
Цели
По-плавен преход от детската градина към училище. По-безболезнено адаптиране, взаимно опознаване, подпомагане на родителите във възпитанието на децата. Да опознаем отрано учениците, за да можем през септември да почнем реалната работа. Да подпомогнем родителите, да се подготвят отрано, да не се притесняват.
Активности и времева рамка
В края на май децата от детската градина във Вълчи дол идват в училище. Запознаване с децата.Среща в детската градина с родителите на бъдещите първокласници, запознаване с идеята за подготвителното училище. В средата на юни - покана за родителска среща. В края на юни- родителска среща , разясняване на идеята и раздаване на анкети. Юли- август - лятно училище „Аз уча, творя, играя“.Края на август - Тренинг с родители „У дома има първокласник“. Начало на септември - Ден на майстора – родителите участват в освежаване на класната стая, украса, материали. Последващи дейности -Интерактивна родителска среща.
Екип
2-3 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Класна стая. Материали – канцеларски, тетрадки, за творчество, за игри.Украса, почерпка. Ползвахме обучителни материали от Национална мрежа за децата и други източници. Заплащане на извънредния учителски труд – от училището. Общо около 1500 лева бюджет.
Ресурси - човеко-часове
-
Училищни ресурси
материали за рисуване, зала
Източници на финансиране
Училището и проект "Училището като център в общността"
Тема(и)
Предучилищно образование, Работа с родители
Основни предизвикателства
Първоначалната плахост на родителите. Не очакваха, че се иска мнението им. Интерактивните формати бяха непривични в началото. Постепенното навлизане, индивидуални контакти. Трудностите с транспорта за някои деца.
Елементи, които се получиха най-добре
На интерактивната родителска среща – видима разлика при родителите, посещавали подготвителното училище. Творческите занимания бяха особено успешни – напр. кулинарни.
Постигнати цели
Постигнахме по-добра и бърза адаптацията. Успехите проличавха в по-нататъшната работата с децата. По-бързо навлизане в ученето, спазване на правила и пр.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Да правим повече инициативи с родители и деца едновременно.
Продължение
Правим интерактивни родителски срещи, тренинги с родители.
Практически препоръки
Лятото е период, в който си струва да се инвестира време, за да е много по-лесна работата през годината.
Материал 2
pismo_do_rodireli11.pdf
Материал 3
Данни_за_ученика-1_клл.pdf
Материал 4
материали_за_1_клас_2015.pdf
Към добри практики