Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Дни на талантите picture
Населено място
Вълчи дол
Училище
СОУ „Васил Левски“
Брой редовни ученици
350-500
Име на описваната инициатива
Дни на талантите
Лице за контакт - име
Марияна Митева
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
sou_v.levski@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Липса на извънучебни дейности, възможности за изява, училищен живот, в който децата и родителите да участват.
Кратко описание
Всеки клас подготвя творческа изява – песни, танци, театър и др. Провеждат се три дни на талантите в читалището. Комисия определя най-добрите изяви. Те се представят на концерт на 24 май. Концертът е благотворителен, за кауза, важна за училището.
Целева група
Родители, Ученици
Цели
Развитие на талантите на децата. Училището да е привлекателно, интересно. Ангажиране на цялата общност в живота на училището, обединяваща кауза.
Активности и времева рамка
В началото на годината - създава се училищна Комисия по тържествата. Тя е жури на изявите на талантите. Февруари – март -начало на подготовката по класове. Класният ръководител обсъжда идеи за представяне.Класните ръководители ангажират и родителите с подготовката – дрехи, материали. Март – април -репетиции в актовата зала, в стаите. След априлската ваканция -генерални репетиции в читалището. Последните три дни на април-представяне на талантите в трите гимназиални етапа. Около 24 май - училищен празник и концерт с най-добрите изпълнения.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Закупуване на украса за концерта, покани (но тези разходи са за концерта, не за дните).Подкрепа от читалището (зала, озвучаване).
Ресурси - човеко-часове
Най-вече време и труд – класен ръководител, ученици, родители.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Училищен бюджет за концерта. Подкрепа от читалището (зала, озвучаване).
Тема(и)
Приобщаващо образование
Основни предизвикателства
Нежелание на ученици за участие (почти липсва). Голямото влагане на време и труд.
Елементи, които се получиха най-добре
Хората се мотивират от емоциите на децата, похвалите от родители и общественост.
Постигнати цели
Много голям интерес от общността. Зрители идват от целия град, разпространява се от уста на уста. В последствие някои ученици развиват талантите си в постоянни състави. Успеха на фондонабирането.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Установена традиция. Съвпадането на 24 май с Дните създава по-голямо напрежение. Може да е по-организирано и спокойно ако е вечерта след празника. Да питаме повече учениците за идеи.
Продължение
Провеждаме базари, на които продаваме например цветя, картички, кулинария и др. (от клубовете по интереси) – около дните на талантите и празника. Средствата се набират за избраната кауза.
Практически препоръки
Да се разчита на мнението и желанието на децата. Може да се вкара в рамка, но да е тяхната идея. Силно ангажиране на родителите. Ангажиране на подкрепа от институции – читалище, община.
Към добри практики