Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Благотворителни дейности с цел възпитаване на емпатия в децата. picture
Населено място
Вълчи дол
Училище
СОУ „Васил Левски“
Брой редовни ученици
350-500
Име на описваната инициатива
Благотворителни дейности с цел възпитаване на емпатия в децата.
Лице за контакт - име
Гинка Савова
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
ginza@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Незадоволени основни потребности на социално слаби деца – дрехи, обувки, базови предмети за посещаване на училище, обяд.
Кратко описание
Ученици събират дрехи и обувки, разпределят ги по възраст, набелязват нуждаещи се деца и им даряват облеклото.
Целева група
Местна общност, Ученици
Цели
Да осигурим базови потребности на децата при посещаване на училище.Възпитание в съпричастност, емпатия, милосърдие.
Активности и времева рамка
Средата на септември- Събира се училищен парламент. Започва инициативата. Планира се график на провеждане. До края на септември- Обявяване на инициативата по класове от самите ученици. Разлепяне на обявата в училището, разпространение по училищното радио. Информиране на класните ръководители. Първата седмица на октомври - Набиране на дрехите.Набиране на информация за нуждаещите се деца: от класни ръководители, както и самите ученици. Прави се списък.Разпределяне по възраст и пол от екипа. Оформят се пакети за конкретните деца. Средата на октомври - Раздаване на дрехите. По-късно през учебната година -При заявена належаща нужда от отделни родители, УП набира дрехи или обувки за конкретно дете.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Минимални разходи за разгласа (обяви).
Ресурси - човеко-часове
Време и желание на екипа.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Няма.
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Приобщаващо образование, Ученическо самоуправление
Основни предизвикателства
По-скоро няма такива. Това вече е традиция в училището и е желана инициатива от учениците. Възможни са някои закъснения в графика, които не са съществени за реализация. Пълна подкрепа от ръководството и родителите. Важно е да се подходи деликатно и индивидуално, съобразяваме да не се забелязва. Предразполагаме детето при подаръка.
Елементи, които се получиха най-добре
По-скоро няма отделни елементи.
Постигнати цели
Лекотата на провеждане. Децата го правят самостоятелно и с желание. Носят любими играчки. Продължение на инициативата в дом за деца във Варна.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
С времето мотивацията се увеличава и процесът става бърз и лесен.
Продължение
Набираме вече дрехи, обувки и детски играчи за дом за деца във Варна. Също така събираме дарения и по други инициативи, напр. пластмасови капачки. Опитваме се да създадем култура на благотворителност.
Практически препоръки
Оставете децата да водят, те имат по-интересни идеи и го правят по-мотивирано. Спокойствие и търпение. Колкото се може по-голяма гласност – ученици, обяви, радио, класен ръководител.
Към добри практики