Пишете ни

Добра практика от ученици

Зелена класна стая picture
Населено място
Павликени
Училище
СОУ „Бачо Киро"
Брой редовни ученици
над 500
Име на описваната инициатива
Зелена класна стая
Лице за контакт - име
Неделчо Неделчев ,Яна Дойнова
Длъжност
педагогически съветник ;председател на УС
Телефон
-
Електронна поща
pavlikeni_sou@yahoo.com
Предизвикателства пред общността / училището
Основно предизвикателство пред общността в малкият град беше да събудим желанието за самоуправление у младите хора, да ги поставим в ситуация да бъдат инициативи и креативни. Решението на училищната общност бе да създадем зелена класна стая, като с това да допринесем за по-приятното провеждане на часовете през топлите месеци. Преценихме, че там спокойно могат да се провеждат занятията по различни предмети. През топлите пролетни и есенни месеци, някои сбирки на клубове или групи, които се провеждат в Работилница за идеи, създадена по проект на Националната мрежа за децата, могат да се провеждат в Зелена класна стая.
Кратко описание
Важен елемент от инициативата беше ангажирането на общността – намирането на доброволци сред учениците, както и съмишленици сред възрастните – местен бизнес, общинска администрация, родители и учители. Предложихме класната стая да представлява полукръг от пейки, където учениците да имат възможност да прекарат някои от часовете си, свързани с природните науки. По този начин, те по-лесно ще възприемат и запомнят предадените уроци. В центъра на полукръга ще бъде учителят заедно с преносима училищна дъска.
Целева група
Ученици
Цели
Със създаването на зелена класна стая искаме да подобрим ефективността на учебния процес, като го направим по-отворен и по-интерактивен. Тя ще помогне да възпитаваме в учениците уважение и чувство за отговорност към майката природа.
Активности и времева рамка
• През април създадохме план с конкретни срокове и отговорници, който ще следваме при реализирането на идеята ни. • Същият месец започнахме усилена кампания за информиране и за набиране на доброволци. • Схемата на зелената класна стая, създадохме през месец май. • През месец май и юни проведохме множество работни срещи, на които представихме идеята си. • През юни, след дълго избиране и проучвания, закупихме пейките и необходимата растителност. Поръчахме пейките и кошчетата, като за направата и доставянето им бяха необходими 3 седмици. • На 25 юни 2016 официално създадохме нашата зелена класна стая, като подготвихме терена и бетонирахме съоръженията. • Официалното откриване се състоя на 28 юни 2016 г., на което присъстваха директора и доброволците.
Екип
4-12 човека
Брой участници
21-30
Ресурси - парични
Г-жа Валя Боева, която е председател на Училищното настоятелство , ни съдейства с парична сума от 100,00 лева .Земеделеца Христо Василев, който прие много добре идеята ни и ни подкрепи с парична сума от 60,00 лева.
Ресурси - човеко-часове
При техническо изпълнение ползвахме около 20 доброволци – специалисти, родители, учители и ученици. Необходими бяха около 60 човеко-часа.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Земеделския производител Христо Василев и Училищното настоятелство ,,Заедно за децата“.
Тема(и)
Ученическо самоуправление
Основни предизвикателства
Най-голямото предизвикателство беше да намерим финансиране в парични средства, за да си дофинансираме проекта. Друго предизвикателство беше свързано с вероятността да няма достатъчно доброволци, но след осъществената кампания по Фейсбук и в резултат от убедителната работа на председателите на класове, се справихме успешно и с тази трудност.
Елементи, които се получиха най-добре
Най-добре се получиха контактите с местните фирми и институции. Освен от настоятелството и местни бизнесмени, получихме пълно съдействие от специалиста по екология на Община Павликени, която ни помогна с консултация за поставянето на предвидените храсти. При създаването на самата Зелена класна стая, получихме подкрепа от г-н Атанас Благинов, строителен предприемач, който ни помогна много със своите знания и умения. Успеха ни в тази посока се дължи на отличната репутация на училището и Ученическият съвет.
Постигнати цели
След реализация на инициативата, постигнахме основната си цел - създаването на зелена класна стая, с което можем да подпомогнем учебния процес, като го направим по-отворен и по-интерактивен. В дългосрочен аспект работата в нея ще помогне да възпитаваме в учениците уважение и чувство за отговорност към природата.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
По различен начин щяхме да подходим към сътрудничеството си с местните вестници „Павликенски глас“; „Борба“ и „Янтра днес“, които трудно се заинтересуват от „малки“ като финансиране проекти. При следващите си дейности лично ще посетим редакциите и ще се срещнем с ресорните журналисти за да им представим идеите си.
Продължение
Бихме искали да разширим инициативата като организираме различни дейности на открито – пленери, изложби, сказки. Ще бъде добре, ако успеем да убедим началните учители в нашето училище да извеждат учениците си за „зелени“ часове и дейности по интереси.
Практически препоръки
За добрата работа на Ученическия съвет има значение и средата, в която могат да се провеждат дискусии и да се експериментира с идеи.
Към добри практики