Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Благотворителен бал picture
Населено място
Добрич
Училище
Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
Брой редовни ученици
над 500
Име на описваната инициатива
Благотворителен бал
Лице за контакт - име
Тодор Георгиев, Ивелина Йорданова, Донка Кючукова
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
hgstkm@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Събиране на инициативната и активна част от училищната общност (ученици, учители, родители, училищно ръководство, ръководство на Училищното настоятелство) на едно място, с цел забавлявайки се в неформална среда и съпреживявайки приятни моменти, да се развива филантропията и естествено до бъде подпомогнато финансово училището. Вътрешни неблагоприятни моменти-в сравнително натоварен за училището период /през месец май/ да се създаде организация и подготовка за бала. Външни неблагоприятни моменти - да включим във всеки един от етапите на подготовка и провеждане родителите, които като активни хора са повече ангажирани.
Кратко описание
Инициативата е ежегодна. В нея се включват следните дейности: • разпределение на колектива/училищната общност на екипи, отговарящи за конкретни моменти от подготовката и провеждането на инициативата; • изработване и размножаване на покани; • събиране на предмети за базар; • събиране на предмети за томбола с печеливши и непечеливши билетчета; • събиране на предмети, подходящи за търг; • изработване на украса за залата на ресторанта; • подреждане на залата; • поканване на гостите и партньорите; • подготвяне на сценарий за развлекателна програма
Целева група
Родители, Ученици, Учители
Цели
• Събиране на представителите на цялата училищна общност на едно място, в неформална среда; • Осигуряване на атрактивност, забава, веселие и съпреживяване на тези положителни емоции; • Провокиране на традиционния български благотворителен дух, особено що се касае до училище и деца.
Активности и времева рамка
Активностите в проекта имат творчески характер и по тази причина не биха могли да се посочат времеви стойности. Работата по всяка активност е процес, който не се ограничава във времеви рамки. Самият благотворителен бал продължава около 5-6 часа, а предварителната подготовка и организацията за него като цяло отнема около месец. Участници/партньори са различните групи от училищната общност, като много се разчита на родителите. Както в разглежданата, така и в останалите инициативи те са наши партньори.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Стремим се да изпълняваме повечето от дейностите с налични в училището материални и технически ресурси-хартия, картон, компютри, принтери, ламинатори и др. В предварителната подготовка за бала се използва изцяло материалната база на училището.
Ресурси - човеко-часове
-
Училищни ресурси
флипчарт, проектор, материали за рисуване, компютри, зала
Източници на финансиране
Използваме най-вече свои собствени ресурси-училищни и такива на Училищното настоятелство.
Тема(и)
Работа с родители
Основни предизвикателства
Да се съберат възможно най-много участници от общността. С всяка година те стават повече.
Елементи, които се получиха най-добре
Украсата на залата, развлекателна програма, богата томбола и базар, прекрасно настроение; -всичко това се дължи на творческия подход и мислене на учениците, учителите и родителите, на трудолюбието и сръчността им; -могат да се използват самостоятелно.
Постигнати цели
Успяваме да поддържаме интереса от страна на членовете на училищната общност и партньорите на училището; -Невинаги успяваме да привлечем всички наши съмишленици и партньори; Резултатите, които очакваме не са измерими, а осезаеми.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Благородна кауза в името на децата, учителите и българското училище като цяло. Както споменах по-горе, инициативата е ежегодна и всеки път тя се реализира по различен начин, което е хубаво, предвид целта ни.
Продължение
Да. Тази инициатива е продължение на ежегодните Коледни и Великденски базари в училище, със събраните средства от които подпомагаме наши ученици в неравностойно социално положение.
Практически препоръки
Инициативата има благотворителен характер. Затова принципа на доброволността трябва да е водещ. Подготовката и провеждането на благотворителният бал се основава на креативност, творчество, идейност и нестандартност-в това отношение практически препоръки не можем да посочим. Но има ли я ясно изразената цел, прозрачност и любов към училището от страна на всички групи от училищната общност, то успехът е гарантиран.
Към добри практики