Пишете ни

Добра практика от ученици

Мобилна библиотека в СОУ „Нешо Бончев” picture
Населено място
Панагюрище
Училище
СОУ„Нешо Бончев”
Брой редовни ученици
над 500
Име на описваната инициатива
Мобилна библиотека в СОУ „Нешо Бончев”
Лице за контакт - име
Пенка Пенева
Длъжност
учител
Телефон
-
Електронна поща
v_gnezdoto@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Основният проблем, който регистирахме в нашето училище, беше липсата на работеща библиотека. Този проблем беше във фокуса на нашето внимание и неговото разрешеване си поставихме като основна цел за реализиране . Решихме да създадем и обогатяваме мобилна библиотека в училището, предлагаща интересни четива за тийнейджърите. Искахме да провокираме интереса към книгите чрез различни инициативи – анкети, рубрика в училищния вестник, голямо четене през междучасията, заемане на нови книги и пр.
Кратко описание
Мисията ни беше да създадем мобилната библиотека и да накараме съуениците си да оставят поне за малко технологиите, за да обърнат внимание на книгите. Искахме да решим проблема с училищната библиотека чрез създаването на алтернативна библиотека и закупуването на нови и интересни книги за нашите съученици.
Целева група
Ученици
Цели
Създаване и обогатяване на мобилна библиотека в училището , предлагаща интересни четива за тийнейджърите. Провокиране на интереса към книгите рез различни инициативи - рубрики в училищния вестник , голямо четене през междучасията , размяна на книги.
Активности и времева рамка
Като първа дейност за реализиране на нашата идея от 25.04. до 28.04.2016 г. организирахме допитване чрез анкета сред учениците от прогимназиален и гимназиален етап на нашето училище и сред учителите, за да разберем техните любими книги, автори и жанрове. След анкетата от 28.04. до 27.05.2016 г. пристъпихме към закупуване на някои от препоръчаните книги от ученици и учители. . От 27.05. до 03.06.2016 г. сформирахме по-малък екип от целия екип на проекта, който да отговаря за заемане на книги. Като пореден етап в реализирането на проекта беше заложено закупуване на мобилен библиотечен шкаф. След дълго проучване в интернет от 25.04. до 10.05.2016 г. успяхме да го изберем. В майския брой на нашия ученически вестник „Щъркелово гнездо“ публикувахме материал „Създаваме Мобилна библиотека“. В него подробно уведомихме своите читатели – ученици, учители и граждани на гр. На 17 май екипът на проект „Мобилна библиотека“ организира Голямото четене за учениците от СОУ „Нешо Бончев“.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Общата стойност на проекта е 800 лева. Осигурени от НМД са 640 лева. Собственото участие надхвърли първоначалните очаквани 160 лева.
Ресурси - човеко-часове
Основен човешки труд при изготвянето и изпълнението на идеята се положи от 11 ученици и 1 учител, които работеха заедно, използваха сградния фонд и техника на училището.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Проектът е одобрен и финансиран от Национална мрежа за децата, в конкурс „Промяната – това сме ние”.
Тема(и)
Ученическо самоуправление
Основни предизвикателства
Като основно предизвикателство посочваме, че днешите деца обръщат повече внимание на технологиите, отколкото на книгата. За двете седмици от началото на юни Мобилната библиотека беше поцизионирана единствено в каб. 19 и не успя да гостува в останалите кабинети по литература на 3 етаж в училището поради ограниченото учебно време. Това отново беше причина за липсата на достатъчно интерес от страна на учениците.
Елементи, които се получиха най-добре
Имаме мобилна библиотека в училище с нови интересни книги, които учениците сами предложиха като заглавия и автори. Провокирахме интереса към книгите чрез рубрика в училищния вестник и инициативата "Голямото четене".
Постигнати цели
Реализирахме всички предварително заложени дейности.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Основно като изводи посочваме, че успяхме да създадем условия за: лесен достъп до взимане на книга; насърчаване на четете; работа в екип и отговорно вземане на решения.
Продължение
От новата учебна година ще допълваме мобилната библиотека с нови интересни книги, черпейки средства от продажбата на училищния вестник, където ще продължи да съществува рубриката „Открих интересна книга“. Мобилната ни библиотека ще започне своите гостувания в кабинетите по литература на 3 етаж в училището, за да бъдат книгите сред учениците. Очакваме новите си читатели!
Практически препоръки
Материал 1
a518f40581ebbc941be7d187546ee830.pdf
Материал 2
c70cb6419387d521d51d3579c65d7082.pdf
Към добри практики