Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Съвместна работа на учители , ученици и родители (1-ви В клас) picture
Населено място
Добрич
Училище
Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
Брой редовни ученици
над 500
Име на описваната инициатива
Съвместна работа на учители , ученици и родители (1-ви В клас)
Лице за контакт - име
Тодорка Георгиева Ненова
Длъжност
учител
Телефон
-
Електронна поща
hgstkm@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Да се преодолее пропастта между дома и училището. За тази цел е необходимо учителя да се стреми да се работи заедно, в партньорство с родителите, за да споделят информация, идеи, мнения, да се вземат заедно важните решения, които касаят децата, да се поделя грижата за тях.
Кратко описание
Инициативите са пет : "Отворени врати" ; "Професии" ; Работилница – „Сръчни детски ръчички” ; "Засаждане на растения" ; Тържество – „Телевизионно предаване – Ура ваканция! Гостува на клуб Родител ”. Организирахме и посетихме работно място на родители в рамките на часовете „Опознай професиите на своите родители” (повече информация: http://bit.ly/2a6671K ). Работилница – „Сръчни детски ръчички” беше организирана за подготовка на коледните подаръци за семействата, но продължи да съществува с участието на родители за изработка на сурвакници, мартеници, великденска украса. Група родители още от април създадоха организация за излет в близка местност с подготовка на съвместни игри с децата, барбекю и най-вече преживяването да пътуват с влак.
Целева група
Родители, Ученици, Учители
Цели
Целта ми е да мотивирам родителите да не се изолират от учебния процес и живота в класа. Родителското участие има съществено влияние върху постиженията на учениците през целия процес на учене. Възможността за неуспех в ученето се увеличава при липса на родителски интерес.
Активности и времева рамка
На първата ни родителска среща отговорих на всички въпроси и ясно очертах параметрите на съвместната ни работа. Вътрешният коректор на много от родителите пречеше да приемат отворената ми длан. Дни след това групата във Фейсбу беше факт и 90% от родителите бяха нейни членове. В летните месеци на 2015 качвах полезна информация, поставях въпроси, отговарях на такива и дойде времето за подготовка на Първия учебен ден.
Екип
един човек
Брой участници
21-30
Ресурси - парични
-
Ресурси - човеко-часове
В процеса на работа основно съм разчитала на своята креативност и подкрепа на родителите. Разбира се това не би било мислимо без да ползваме базата на училището – помещения, копирни и други услуги. Важно беше да имам доверието на ръководство и учителския екип в моя клас.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Само на собствени средства- учител, родител, дете. Време е да се ориентираме към съпричастност на добри хора.
Тема(и)
Работа с родители
Основни предизвикателства
Нямаше негативни отношения, просто трябва да има добра комуникация.
Елементи, които се получиха най-добре
Когато не зависехме от времето се постигаше всичко. Родителите искат да са заедно с децата си, просто трябва да им се даде подходящата форма, мотивация и време. Учителят трябва да помни, че има важна служба в интерес не на себе си, а на детето.
Постигнати цели
Постигнах всичките си цели. Измерението е доверието на деца и родители, и не само това – активността на родителите и самочувствието на децата, че част от решенията са техни. Това, че родители и деца имат идеи за бъдещата ни дейност ме радва и обнадеждава.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Като недостатък на своята работа отчетох неангажираността на партньори, освен медиите. Следващата година предстои работата на театрален състав „Веселушко” да продължи в този клас и традиционно ще потърсим партньори в куклен театър „Дора Габе” гр. Добрич.
Продължение
Естествено започнатите проекти и идеите за други такива ще бъдат осъществени. Всяка методическа помощ е добре дошла и ние – класен ръководител и родителска общност сме готови да я приемем.
Практически препоръки
Към добри практики