Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Разнообразяване на училищната дейност: масов крос. picture
Населено място
Дерманци
Училище
ОУ „Неофит Рилски“
Брой редовни ученици
до 150
Име на описваната инициатива
Разнообразяване на училищната дейност: масов крос.
Лице за контакт - име
Милена Иванова
Длъжност
учител
Телефон
-
Електронна поща
dermanci06@mail.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Недостатъчен интерес и мотивация за включване в училищния живот на деца от маргинализирани групи. Недостатъчна осведоменост и възможности на местно ниво за практикуване на спорт и здравословен начин на живот.
Кратко описание
На 19 май по инициатива на Ученическият съвет при ОУ „Неофит Рилски“ с. Дерманци се проведе за втора поредна година „Масов крос“. Той бе организиран от г-жа Милена Иванова и г-жа Цветомира Стефанова. В организацията и изпълнението на Масовия крос взеха активно участие и ученици, които изпълняваха различни функции. Учениците взели участие в кроса бяха 86 души в различни възрастови групи: предучилищна група, начален и прогимназиален етап. „Масовия крос“ се проведе в два етапа: I- ви етап- Спринт 50 м. II- ри етап – Скачане с чували 20 м. Всички участници бяха наградени с медали и грамоти съответно за I- во, II- ро и III-то място, които бяха връчени от директора на ОУ „Неофит Рилски“ г-жа Петя Георгиева.
Целева група
Ученици
Цели
Разнообразяване на училищната дейност. Повишаване интереса и осведомеността на учениците и местната общност към спорта и здравословния начин на живот. Активно включване в училищната дейност на деца с недостатъчен интерес към строго академични занимания.
Активности и времева рамка
Събитието се провежда за втора поредна година. Организацията отнема около два месеца. За да бъдат още по-мотивирани учениците е важно да бъдат включени в организацията от самото начало– водещи, регистрация и пр. Това е инициатива, реализирана със съдействие на ученическия съвет.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Осигурени бяха вар от кмета, косене на тревата от кмета. Цветни листи, техника, грамоти, озвучаване, медали от училището. Финансирането беше в рамките на 30 до 50 лв.
Ресурси - човеко-часове
Целият колектив е допринесъл за реализация на инициативата.
Училищни ресурси
проектор, компютри
Източници на финансиране
Бюджета на училището, община.
Тема(и)
Приобщаващо образование, Ученическо самоуправление
Основни предизвикателства
Времето за организация беше кратко. Попречиха метереологичните условия – веднъж кросът беше отменен и насрочихме нова дата. Учениците нямаха подходящо място за тренировки в училище – дворът е в проблемно състояние, а салонът е малък.
Елементи, които се получиха най-добре
Отделните елементи трудно могат да се разграничат и не могат да се използват самостоятелно. Особено мотивираща за децата е церемонията по награждаването.
Постигнати цели
Самата масовост доказва успеха на инициативата. Много деца, които редовно отсъстват, идваха на училище само и само да разберат кога ще се състои масовият крос. Т.е. резултатите могат да се измерят с подобрена посещаемост на учебните занятия.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
По различен начин бихме реализирали самото награждаване – бихме използвали един бивш ученик - републиканския шампион Данчо Роберто. Би било мотивиращо за децата, ако той награждава.
Продължение
Имаме идея да започнем да включваме по една нова игра всяка година –през първата година имаше само спринт; през изминалата – спринт и скачане с чували. Амбицията ни е догодина да има още една игра.
Практически препоръки
Стадион поддържан няма, затова събитието се провежда в края на селото. Няма място в училище, където учениците да тренират целогодишно. Това би подобрило постиженията и мотивацията им.
Към добри практики