Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Интердисциплинарен подход на еко тематика за ангажиране вниманието. picture
Населено място
Правец
Училище
ОУ „Васил Левски“
Брой редовни ученици
250-350
Име на описваната инициатива
Интердисциплинарен подход на еко тематика за ангажиране вниманието.
Лице за контакт - име
Цвети Владимирова
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
oulevski@mail.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Ангажиране на вниманието на учениците и обогатяване знанията по отношение на проблемите на опазване на околната среда. Обучителни затруднения и СОП при част от учениците. Изграждане на интердисциплинарни връзки по определена тема между различните предмети в училище.
Кратко описание
Ученици от втори до седми клас бяха разпределени в три екипа. Целта бе с интерактивни дейности и по забавен и лесен начин, да бъдат представени конкретни решения. Първият екип демонстрира своя проект за малка ботаническа градина. Децата описаха основните характеристики на цветя, които сами са отгледали в класната стая. Вторият екип представи идеи как можем да вдъхнем втори живот на ненужните отпадъци. За целта учениците от втори и трети клас старателно подготвиха костюми от отпадъчни материали. Резултатът бе атрактивно модно ревю. Междувременно третият екип работеше на сцената, за да даде нагледен отговор на въпроса „Как да намалим замърсяването на въздуха?“. Децата изработиха материали с които доказаха любознателност и отговорност към екологичните проблеми. Направиха и видео клип на английски, разискващ същите теми.
Целева група
Местна общност, Родители, Ученици, Учители
Цели
Основната цел бе да се дадат идеи за приобщаващи практики, които да направят трудните уроци достъпни и разбираеми за всички ученици. Да се оптимизира екипната работа между преподаватели от различни дисциплини. Ученици и местна общност да узнаят повече за това: 1. Какво да направим, за да не изчезват растенията и животните? 2. Как да помогнем за опазване на чистотата в природата? 3. Как да намалим замърсяването на въздуха?
Активности и времева рамка
Подготовката отнема около 2 месеца – от обсъждане на идеи до реализация. Предварително се изработват сценарий, табла, костюми , презентация. Следва работа по групи. Събитието е беше обявено в местната електронна медия Балканец. Изработени са покани за родителите. Правени са репетиции.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Събитието е проведено в актовата зала на училището; консумативи бяха осигурени от Център приобщаващо образование – маркери, картони, тиксо; мултимедия, предварително изработени табла.
Ресурси - човеко-часове
Имаше общо 80 участници и 220 души публика.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Инициативата е с нисък бюджет. Използвани са средства от бюджета на училището и дарения от ЦПО.
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Предучилищно образование, Приобщаващо образование, Работа с родители
Основни предизвикателства
Екипната работа е предизвикателство и интердисциплинарността – как да включат отделните предмети в една тема. Голямото предизвикателство е включването на децата със СОП – как да участват, така че да се представят успешно и да се чувстват добре и приети.
Елементи, които се получиха най-добре
Изработените от учениците табла и видео могат да се използват самостоятелно, както и презентацията за замърсяването на въздуха.
Постигнати цели
Самата посещаемост на събитието доказва успеха му, както и реакциите им. Също онлайн активността на потребителите по отношение на събитието на уеб медията Balkanec.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Основният извод е , че нестандартният начин на учене се харесва и че интердисциплинарното преподаване е добър и успешен подход. Подобна инициатива създава възможност за включване на деца с различно възможности.
Продължение
Да, интердисциплинарните уроци са добра практика и може да се правят такива и на други теми.
Практически препоръки
Към добри практики