Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Привличане на интерес у местната общност към дейностите на учениците picture
Населено място
Правец
Училище
ОУ „Васил Левски“
Брой редовни ученици
250-350
Име на описваната инициатива
Привличане на интерес у местната общност към дейностите на учениците
Лице за контакт - име
Миглена Батанова
Длъжност
учител
Телефон
-
Електронна поща
oulevski@mail.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Ниска заинтересованост на родителите към училищната дейност. Привличане и активно включване към училищната дейност на деца, които нямат изявена склонност към академичния процес. Привличане и подкрепа от местните власти за училищната дейност.
Кратко описание
„На крилете на песента“ е ежегодна за училището инициатива. Тя е традиционна за училището. За 21 поредна година песента и музиката събраха много жители и гости на град Правец в залата на НЧ "Заря 1895". Присъстваха над 400 зрители. В тазгодишното издание на конкурсната програма участваха 18 песни, които се съревноваваха в три групи - от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и групови изпълнения. Компетентно жури с председател талантливият певец от X Factor Ангел Ковачев оценяваше изпълненията. Жури бяха още Петя Гунинска, Мануела Панова и Константин Гайдарски . Изборът на дата за конкурса – 1 юни „Международен ден на детето“ имаше за цел още един път да се постави в центъра на вниманието на училището и обществеността, грижата за благосъстоянието на децата.
Целева група
Местна общност, Родители, Ученици, Учители
Цели
Привличане на местната общност към дейността на училището.Възможност за изява на ученици с интерес към изкуството.Повишаване на интереса към сферите на културата и изкуството.
Активности и времева рамка
Подготовката за концерта започва още в началото на учебната година - избира се репертоар, участниците репетират. 2-3 месеца преди самото събитие започва работата със сценарий, гости, жури, сценография и прочие, тогава е активната работа. Последните 2 седмици са най-интензивни. Има традиционни спонсори, но всяка година се търсят нови спонсори и известен изпълнител.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Предварително се набират средства от коледен и великденски базар, от общината помагат също – както със средства, така и с публичност. Статуетки и награди се предоставят от училището.
Ресурси - човеко-часове
-
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Бюджет на училището. Даренията – местен бизнес и местна власт. – формират по-големия дял. Хонорари се плащат от даренията.
Тема(и)
Предучилищно образование, Работа с родители
Основни предизвикателства
Набирането на средства, избор на гост изпълнител, форматът всяка година е предизвикателство да е новост, да не се повтаря.
Елементи, които се получиха най-добре
Добре подготвените участници в състезанието могат да се изявяват и на други сходни инициативи – училищни събития, музикални конкурси и пр.
Постигнати цели
Интересът от страна на учениците за участие и посещаемостта на събитието са показателни за неговия успех. Друг индикатор за успех е финансовата подкрепа на местния бизнес и местната власт, партньорствата с други организации.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Добре е тази традиция да се поддържа, защото е успешна, но е предизвикателство да не се повтаря всичко. Обогатява се музикалната култура на децата, интерес към историята и езици..
Продължение
Да, възнамеряваме да продължим с ежегодните издания на инициативата като тя ще трябва да се модифицира и обновява всяка година, за да се поддържа жив интересът към нея.
Практически препоръки
Към добри практики