Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Зоо изложба picture
Населено място
Правец
Училище
ОУ „Васил Левски“
Брой редовни ученици
250-350
Име на описваната инициатива
Зоо изложба
Лице за контакт - име
Еленка Цветкова
Длъжност
учител
Телефон
-
Електронна поща
oulevski@mail.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Да се включат деца с по-скромни академични постижения.Възможност за участие в инициатива, която не е част от общообразователния процес. Предизвикателството за ангажиране на семейството в училищния живот. Представяне на интереси и занимания на децата от извънучилищния им живот в училище.
Кратко описание
„Зоо изложба“ е ежегодна и вече традиционна за училището инициатива. През 2016 г. на 19 май двора на ОУ „В.Левски” се изпълни с ученици, родители, гости, всички почитатели на домашните любимци. За поредна година Г-жа Еленка Цветкова и екип, организират конкурс за кучета, котки, зайци, риби, папагали и още някои екзотични домашни „чаровници”. Участниците дефилираха с настроение, някои бяха подготвили своя любимец с аксесоари и тоалет. А най-много се забавлява публиката. Както по време на дефилира, така и след това, децата имаха възможност да се порадват отблизо на животните, да се запознаят с уменията им, както и с грижите, които собствениците им полагат за тях. Журито след трудно обсъждане обяви победителите. Имаше много награди, специални ваучери от магазин „Сладурковци”, за най-атрактивните участници, както и грамоти за всички.
Целева група
Местна общност, Родители, Ученици, Учители
Цели
Да възпитаме у учениците любов и уважение към природата. Да се изградят презентационни умения. Да се разширят познанията им по природни науки и средата, в която живеят. Привличане и ангажиране на родителите в общи дейности с децата.
Активности и времева рамка
За подготовка е необходим един месец само, защото училището вече има опит и алгоритъм. Обява, заявки за участие се събират, изготвя се сценарий за представяне на животните по групи. Техническа организация – за представяне на животните в отделни места, така че да се гарантира тяхната сигурност и спокойствие. Осигуряване на спонсор – местни зоомагазини „Сладурковци“. Самото събитие се провежда винаги към края на учебната година най-вече заради по-благоприятните метереологични условия.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Спонсорство от зоомагазини. Материали се предоставят от училищния бюджет – канцеларски материали, грамоти и прочие.
Ресурси - човеко-часове
Родители и експерти участват в журито – т.е. даряват работни часове.
Училищни ресурси
проектор, компютри, зала
Източници на финансиране
Училищен бюджет и спонсори. Спонсорите получават реклама на дейността си срещу своя принос.
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Работа с родители
Основни предизвикателства
Понякога се налага бърза рокада на организаторите при неочаквани ангажименти. Осигуряването на спонсори също е предизвикателство. Доброто техническо изпълнение и предотвратяването на инциденти с животните.
Елементи, които се получиха най-добре
Повишен интерес на децата и обогатяване на познанията им за грижа за животните. Децата са имали възможност да се запознаят с редки екземпляри животни.
Постигнати цели
Висока популярност, големия брой участници и реакциите на участниците доказват успеха.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Може да се подобри презентирането на животните и техните уменията и това да се покаже в отделна атрактивна секция от събитието. За тази цел е необходимо да се работи предварително с децата.
Продължение
Да. Като нова дейност може да се демонстрират уменията на животните, те да се заснемат на видео и да се представят дори преди изложбата.
Практически препоръки
Към добри практики