Пишете ни

Добра практика от ученици

Създаване на детска площадка picture
Населено място
Победа
Училище
ОУ „Добри Войников“
Брой редовни ученици
до 150
Име на описваната инициатива
Създаване на детска площадка
Лице за контакт - име
Станислава Костова ; Джансу Хасан
Длъжност
начален учител; председател на УП
Телефон
-
Електронна поща
ou_d.voynikov@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
При нас проблемът бе липсата на детски кът за игра в училищния двор. В селото съществува детска площадка в близост до училището, но тя е извън училищния двор. За да се отиде до там учениците трябва да пресичат, което е свързано с опасност. Целта ни бе в училищния двор да се постави детска пързалка. Забавленията на чист въздух са полезни за здравето и се отразяват положително на емоциите и чувствата на децата.
Кратко описание
Новата детска пързалка е от полза целогодишно. От пързалката ще се възползват и всички малки ученици за подобряване на техните двигателни умения.
Целева група
Ученици
Цели
Да осигурим детска пързалка за деца до 12 г. в училищния двор. Достъпът да е за всички ученици като място за игра и забавления. Да се ограничи пресичането и напускането на училищния двор в междучасия и по време на отдих.
Активности и времева рамка
През март се събра Ученическият парламент и обсъди различните предложения и идеи на отделните ученици. През април се разгледаха различни оферти цени и модели на пързалки, начини на доставка и поставяне. През юни се взе окончателно решение за най- подходяща оферта и се поръчаха необходимите материали. Към момента пързалката вече е монтирана и се допълва с пясъчник. Откриването на изградения кът за отдих ще направим след приключване и на втория проект с близка идея. Това ще стане след започване на учебната 2016/2017 година, но не по-късно от 30.10.16 г.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
За да се привлекат съмишленици се организираха различни инициативи, с чиято помощ се събраха и част от средствата, необходими за осъществяване на идеята.
Ресурси - човеко-часове
Много хора от общносттта възприеха нашата идея за подобряване облика на мястото за отдих и това ни мотивира за бъдещи планове за разширяване на този кът с нови съоражения и подобрения.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Основният ни източник за финансиране бе НМД. Собствен принос осигурихме от проведените Великденски базар, концерт и изложба на рисунки, свързани с празника Великден, а остатъкът от необходими средства ни бе осигурен от училищния бюджет
Тема(и)
Ученическо самоуправление
Основни предизвикателства
Най- голямото ни притеснение беше дали ще успеем да осигурим в пълна степен планираните средства за собствен принос и как да намерим дофинансиране на проекта.Успяхме частично благодарение на създадената отлична организация на концерта, базара и изложбата, свързани с Великден.
Елементи, които се получиха най-добре
Най-добре се получи организацията на концерта, базара и изложбата. Това стана така, благодарение на добрите специалисти, работещи в училището и амбициозни ученици, готови да реализират своите намерения.
Постигнати цели
Постигнахме основната си цел – монтирането на пързалка в училищния двор, за да могат децата да играят. Индикаторите ни за успех бяха: -Колко ползватели има нашата пързалка; -Успешно реализирани подобрения, свързани с монтирането ú; -Колко хора са се включили с доброволен труд и допълнителни средства.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Реализирането на тази инциатива ни показа, че с общи усилия и труд можем да постигнем много. Разбрахме, че трябва да се вслушваме повече в съветите на възрастните, защото те имат повече опит.
Продължение
Ние вече продължаваме тази инициатива. Благодарение спечелване на друг проект от училището разширяваме детската площадка с люлка, катерушка, класна стая под дърветата с пейки, маси, дъска и еко- табели в съседство . Там ще се провеждат уроци от всички желаещи, свързани с природата.
Практически препоръки
Сроковете за реализиране на проекти, да бъдат по-реалистични и да са съобразени в по-голяма степен с учебния график и неговата времева натовареност. Добре ще бъде да предприемаме съвместни инициативи с учители и родители. Ще обединяваме ресурси за мероприятия в полза на общността. Взаимно ще се насърчаваме и подпомагаме дейностите си. Да вдъхновяваме и мотивираме всички учениците да станат пълноценни граждани, които да участват в инициативи от реалния живот. Целта ни е доброволчеството да е неразделна част от училищния живот като обхване повече членове на общността.
Към добри практики