Пишете ни

Добра практика от ученици

Зелена зона picture
Населено място
София
Училище
26 СОУ „Йордан Йовков”
Брой редовни ученици
350-500
Име на описваната инициатива
Зелена зона
Лице за контакт - име
Богдан Каменов; Генадий Матвеев
Длъжност
ученик; педагогически съветник
Телефон
-
Електронна поща
coy26@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
По време на межедучасие и лошо време децата не употребяват рационално времето си , което води до некачествено общуване. Търсейки по-приятна среда, учениците излизат от училищната база, а това е вече рисков фактор. След проучване доказахме, че, липсата на подходящо място е причината за непълноценното ни общуване.
Кратко описание
Изграждане на вътрешна зелена зона, с места за сядане, книги, кът за творчество и много зеленина. Обикновено "оазиса" се намира пред офиса на директора и учениците нямат достъп до него, но тук той е наша грижа и радост.
Целева група
Ученици
Цели
Изграждане на приятна и творческа обстановка за качествено общуване. Задържане на децата в училище по време на почивките и свободните часове.
Активности и времева рамка
Подбор на работна група - 1.03.-11.03.2016 г. Изготвяне на проекта - 11.03.-7.04.2016 г. Подготвяне на материали и място - 12.04.-28.04.2016 г. Реализиране на проектните планове-изграждане Зелената зона - 28.04.-21.06.2016 г. Тържествено откриване - 22.06.2016 г.
Екип
над 12 човека
Брой участници
21-30
Ресурси - парични
Проектът изискваше финансиране около 1 300 лева, 30% от които събрани чрез дарителска кампания между децата, по идея на ученициците от 8 а клас „Левче за Зелена зона”.
Ресурси - човеко-часове
Екип от 6 души работеше 12 дни по 4 часа-288 човеко-часове доброволен труд от страна на ученици, учители и родители.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
800 лв. - Финансиране по проекта „Промяната-това сме ние”; 378 лв. – дарителска кщампания „Дари левче за нашата Зелена зона”; 169 лв. - подкрепа от Училищното настоятелство.
Тема(и)
Ученическо самоуправление
Основни предизвикателства
Липсва на строителен опит при децата. Направихме демонстративен курс по обучение на младите по тема „Дребно строителство и ремонт” с участие на родители.
Елементи, които се получиха най-добре
Разработка на проекта, комуникация с родителите и мативация за промяна на училищното пространство.
Постигнати цели
Всички проектни цели и дейности бяха реализирани. Резултат: изградена зелена зона на трети етаж.Спазихме срокове и организирахме тържествено откриване с участие БНТ 2.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Повече детско участие. Придобихме строителен и ремонтен опит, придобихме умения за разрешаване на спорни ситуации и за ефективна работа в екип.
Продължение
В часовете на класа е направено проучване и резулататите ни убедиха, че тази зона е желана от всички и ще има продължение и на другите етажи с подкрепа на всички от общността.
Практически препоръки
Преките ползватели на нащия проект са учениците от най-малките до най-големите каласове в училището за да се създаде взаимност за общуване между различните поколения деца. Така малките ще придобият правилния пример за поведение от големите, а големите ученици ще придобият опит за грижа и подкрепа за малките като в едно голямо семейство.
Към добри практики