Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Национален конкурс и среща на малките философи Селановци 2016 picture
Населено място
Селановци
Училище
ОУ „Н.Й.Вапцаров”
Брой редовни ученици
150-250
Име на описваната инициатива
Национален конкурс и среща на малките философи Селановци 2016
Лице за контакт - име
Петя Русинова, Петя Илиева, Даниела Кунчева
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
ou_vaptsarov@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Инициативата изисква събиране на допълнителни /извън бюджета на училището/ средства, мобилизиране на всички спомоществователи и ангажиране на общността като цяло в подготовката и провеждането. Особено „тесен” момент е ангажирането на жителите на селото да приемат участниците във втория етап /ученици, родители и учители/ от цялата страна да преспят в домовете им. За участниците липсата на хотел също е предизвикателство.
Кратко описание
За трета година ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Селановци е организатор и домакин на Националния конкурс и среща на Малките философи „Малкият принц“ Селановци, 2015. Условията на конкурса са регламентирани в статут, популяризиран със съдействието на МОН и РИО Враца. Петнадесет участници от втора възрастова група – 5-7 клас бяха допуснати до втори кръг. Те писаха върху изтеглената една от предварително обявените пет теми . Всички 102 ученици получиха специално изработени грамоти за участието си в първия етап. Гости на събитието бяха кметът на Селановци и кметът на общината. Участниците в конкурса чуха поздравителен адрес от Министъра на образованието. Докато малките философи работиха, се проведе дискусия на родители, учители, преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски“, представител на РИО Враца и общественици на тема: „Училището – „кладенец” с живителна вода за децата ни”. Дискусията се проведе върху акценти, изведени от есетата на участниците в първия етап от психолога на училището.
Целева група
Местна общност, Ученици
Цели
Да се даде възможност за творческа изява на нестандартната детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост на „Малкият принц'' по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери. Да се покаже на жителите на Селановци, че могат да използват ресурсите му за селски туризъм
Активности и времева рамка
10-11.2015 – Ангажиране на МОН за подготовка на инициативата – кореспонденция. 11-12.2015 – Разпространение на статута чрез РИО, медии и при участие в национални инициативи. 12 – 31.01.2016 – Получаване и картотекиране на разработките в електронен вид и на хартиен носител. 01.02-28.02.2016 – Оценка на разработките от жури и изпращане на грамоти за участие на всички участници и благодарствени писма до директорите на училища. Начало на репетиции на участниците във втория етап /драматизация по «Малкият принц»/. 05.03-10.03.2016 – Обявяване на класацията 15.03-02.04.2016 – Организиране по втори етап. 05.04.2016 – Провеждане на втори етап . Забележка: Всички материали на конкурса – грамоти, баджове, награди, покани, писма носят логото на конкурса.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Общо 2101,00 лева.
Ресурси - човеко-часове
-
Училищни ресурси
проектор, материали за рисуване, компютри, зала
Източници на финансиране
Не са използване средства от училищния бюджет. Всички направени разходи са осигурени от дарения. За втора поредна година НМД осигурява средства за купите и медалите. Всички дарители получиха благодарствени грамоти, предмети, изработени с логото на конкурса и бяха популяризирани чрез медиите.
Тема(и)
Гражданско и здравно образование
Основни предизвикателства
Набиране на средства. – Изпратихме покани за спомоществователство с ясно разписани цели на конкурса и конкретни потребности от средства и материали. Проведохме лични срещи с някои дарители. Осигуряване на места за преспиване. – Дейността се реализира от партньора Читалище „Самообразование 1894”, който има опит в тази дейност.
Елементи, които се получиха най-добре
Всеки елемент и етап се реализира по направения предварителен план. Екипът не отчете провалена дейност. Всеки от елементите може да се използва самостоятелно.
Постигнати цели
В страната училището вече е разпознаваемо чрез конкурса. В проведените анкети се дава висока оценка на инициативата и нейната реализация.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Инициативата трябва да продължи да се разраства. Училището е разположено далече от важни административни центрове и този конкурс го изважда от „забравата” на Северозапада. Непременно е необходимо включването в НКД, за да се избегне кореспонденцията с МОН.
Продължение
В условията на новия закон продължаването на инициативата е задължително!
Практически препоръки
Нужда от партньорства в НПО сектора.
Към добри практики