Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Населено място
Златица
Училище
СОУ „Св. П. Хилендарски“
Брой редовни ученици
350-500
Име на описваната инициатива
Театрална постановка на чужд език
Лице за контакт - име
Борислава Данева
Длъжност
Учител
Телефон
-
Електронна поща
b.daneva@zaednovchas.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Смислени извънкласни дейности за учениците. Прилагане на наученото на практика. Изграждане на общност в класа/ между класовете. Изграждане на отговорност у учениците, както и организационни умения и работа в екип.
Кратко описание
Пиеса на английски език „Магиосникът от Оз“, изцяло организирана и поставена от учениците от два шести класа. Дейностите включваха: - намиране на подходящата пиеса за възрастта и нивото на учениците - разписване и разпределяне на роли - поставяне на срокове за изпълнение на задачите и отговорници - определяне дните и часовете за репетиции/ подготвяне на декор/ подготвяне на покани и каненето на гости - разпространяване на информация до всички родители и ученици от училището, както и до всички училища от региона - запазване на дата за представлението с местното читалище Репетициите се изпълняваха след учебно време в училище, а самата пиеса беше поставена в голямата зала на читалището в града.
Целева група
Местна общност, Родители, Ученици
Цели
Целта на инициативата беше да се обхванат сто процента от учениците в два шести класа (около 35-40 ученици) именно защото във всички останали инициативи и представления само малка част от учениците, най-мотивираните и с най-високи резултати, взимат участие. Ролите бяха така разпределени, че всеки да може да даде своя принос. Реално обаче активно участие и роли взеха по- малко от предвиденото, поради не достатъчно стриктна организация и правила по време на подготовката. По този начин не всички ученици от малцинства и от най- маргинализираните групи успяха да вземат участие. Въпреки това в деня на представлението почти всички ученици се качиха на сцената. Учениците ми бяха с изявени таланти (музикални, певчески, рисувални) и всички приеха радушно идеята без да се е налагало да влагам много узилия за рекламирането или мотивация. Децата в тази възраст обичат да се изявяват, имат богато въображение, често участват в учлищни концерти и са свикнали да са пред публика. Важното за мен беше освен прилагането на талантите им, те да взимат решенията за цялостната подготовка и да участват в целия процес.
Активности и времева рамка
1. Избор на пиеса – добре е старт да се даде в началото на втория срок ако се планира пиесата да се постави за края на годината. 2. Представяне пред учениците 3. Мотивиране на учениците - винаги има няколко желаещи, а останалите не искат да се включват 4. Описване на ролите с учениците 5. Описване на желаещи за всяка роля (освен тези в самата пиеса има роли като художник на рекламни материали; ФБ отговорник; художници на декор; изготвяне на грим, прически и костюми; намиране и подреждане на музиката; посрещачи и т.н.) 6. Кастинг 7. Прочит на историята/ разбор на случките/ превод 8. Раздаване на реплики 9. Репетиции и график за подготовка (най-сложната част, много от учениците имат различни извънкласни дейности или просто забравят. Тук трябва да се положат най- много усилия, тъй като А. Не бива да се взима от времето за учене за репетиции и Б. Самото провеждане на репетициите учи на отговорност. 10. Изготвяне на плакати и покани от учениците, и раздаване на приятели и родители (две- три седмици преди събитието) 11. Изготвяне на декори на място- доста работа ако учениците сами изготвят декорите (месец предварително) 12. Репетиции на реалната сцена с музика (поне две)
Екип
2-3 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Сграда- сцена, на която да се проведе пиесата (актова зала, читалище) Парични- материали за покани и плакати, както и за декор. Учениците сами измислиха и подготвиха своите костюми. Озвучение
Ресурси - човеко-часове
Освен мен, още трима учители помагаха в различните етапи, но основните дейности бяха извършени от учениците.
Училищни ресурси
материали за рисуване, зала
Източници на финансиране
Изцяло разчитах на собствени ресурси, тъй като не бяха нужни много такива.
Тема(и)
Приобщаващо образование, Работа с родители, Ученическо самоуправление
Основни предизвикателства
Организационни- не достатъчно добро планиране и недостатъчно време за изпълнение на всички дейности. Включване- поради организационните недостатъци не всички ученици успяха да се включат- някой нямаха достатъчно добре определени роли, не знаеха кога да идват на събирание и какво точно се очаква от тях. Присъствие- на деня на постановката имаше много гости, но залата в никакъв случай не беше пълна. Кампанията трябваше да започне по- рано и да е добре планирана. Смятам, че тези недостатъци могат да се избегнат ако се започне навреме и всичко бъде изпланирано по седмици, всички роли разписани и обсъдени с учениците. Ролята на учителя тук е да помага те да се организират, да съветва, да мотивира да се участва, както и да следи по време на репетиции/ присъствие.
Елементи, които се получиха най-добре
Най- добре се получи накрая факта, че всичко беше изготвено от учениците- красиви покани и плакати, интересни декори, креативни костюми. Смятам, че най- ценното тук беше и е (за всеки който прилага тази дейност) факта, че учениците успяват да изразят таланта и креативността си, чувстват се отговорни за случващото се, само взимат решения и по този начин разгръщат таланта, креативността си.
Постигнати цели
Успях да въвлека голяма част от учениците в неформално общуване, както и в смислени дейности извън учебно време. Успях да включа ученици, които обикновено не се включват в подобни дейности, имат ниска мотивация и резултати, ниска увереност. Нямах инструмент, но следях посещаемостта на репетиции. Смятам, че най- добре да има график и списък с отговорности и един доброволец от учениците да следи за изпълнението и присъствието. Това може, разбира се, и да е учителят.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Основните изводи бяха как може да се подобри организацията на едно такова събитие, за да е максимално ефективно. Още в началото трябва да се поставят ясни цели, всичко да се комуникира с учениците. Организацията и времевата рамка, график на дейностите, ясно разпределение на роли и задачи е от основна важност, както и следене на изпълнението. Друго много важно е да се определят и комуникират правила как да се случват нещата, за поведение по време на репетиции, как говорим, как си даваме обратна връзка и предложения. Най- важното при такъв тип дейност е да се чува гласа на децата, те сами да определят, предлагат, организират. Така се развиват не само техните таланти, но и куп други умения. За да се достигне до това, обаче, е нужно да: - се комуникира ясно с учениците; - да се планира; - да се следи поведението и изпълнението; -да се рефлектира Най- ценният извод за мен си остава нуждата от такива събития, талантите на децата и желанието им да творят, да се включват в подобни инициативи.
Продължение
В момента не преподавам, но със сигурност когато се върна в училище, ще правя всяка година представления, препоръчвам го на всички, особено преподаватели почужд език- забавно е, ценно е!
Практически препоръки
Бих се радвала всеки, който реши да пробва дейността да се свърже с мен и да помагам с каквото мога!
Към добри практики