Пишете ни

Добра практика от НПО

Да спортуваме с мама и тати сред природата picture
Населено място
Сдружение „Младежка толерантност“ – Горна Оряховица
Училище
Нашата организация работи с всички училища на територията на град горна Оряховица, но конкретната инициатива бе осъществена с 2в клас на СУ“Вичо Грънчаров“
Брой редовни ученици
до 150
Име на описваната инициатива
Да спортуваме с мама и тати сред природата
Лице за контакт - име
Виолета Панова, Даниела Велчева
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
no-reply@nmd.bg
Предизвикателства пред общността / училището
- Нужда от работа с родителите и младежите, чрез спортни инициативи; - Нужда от подпомагане на инициативността на младите хора в града и региона; - Според изследванията, подрастващите не получават достатъчната за възрастта им физическа активност. Цифрите сочат, че децата трябва да тичат и да играят активно поне по 60 минути всеки ден, за да са здрави. Но едва половината от родителите осигуряват тази възможност на децата си. Движението е потребност, то е неразделна част от детството. Децата имат нужда да тичат, да скачат, да се катерят, да падат, да стават, да се премятат. Движейки се, децата оформят опорно-двигателния си апарат, мускулите заучават движенията, които ще извършват и занапред, движението укрепва детското здраве. Чрез игрите, движението се стимулира и психическото развитие на детето, то опознава заобикалящия го свят. За да е здраво и жизнено детето, физическата активност е задължителна. Физическото натоварване на детето не свършва с часовете по физическо възпитание в училище, които като цяло са недостатъчни. Необходимостта на децата от движение е огромна, трябва да им предоставяме възможности да изразходват енергията си.
Кратко описание
На 15.10.2016 г. от сдружението и доброволците от Горнооряховски младежки парламент, проведохме игри сред природата по пътя до х. „Божур“ и след обяд в местността „Божур поляна“ интересни игри подпомогнати от СИП-България. С учениците от ІІ“в“ клас на СУ „Вичо Грънчаров“, и желаещи представители на гражданството преодолявайки разстоянието до емблематичната за града местност направихме 10 спортни игри. Игрите започнаха от началото на пътя за х. „Божур“ в 9: 00 часа с: 10 Игри в играта „Намери съкровището“ и продължиха по 5 -километровото разстояние до х. „Божур“. След време за обяд и отдих, сложихме началото на масов спортен полуден - съвместни спортни игри - федербал, скачане с топка, теглете на въже, фризби и др. с присъединилите се към събитието, водени от представителите на „СИП България. Наблегнахме над семейното участие в Използвахме и материали предоставени от ЕВРОДЕСК .
Целева група
Местна общност, Родители, Ученици
Цели
В дейността се очакваха да вземат участие 20 младежи от организацията, 22 семейства и 50 представители от местната общност. Изпълнявайки тази дейност, фокусът се постави върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора и необходимостта от движение и здравословен начин на живот. Имахме възможност да акцентираме върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите. Освен това, денят предоставя уникалната възможност, на семействата да се забавляват с децата си сред природата. Отзвукът от събитието мултиплицира дейността и се надяваме да се превърне в традиция за участниците. Чрез положителните емоции ще привлечем и нови желаещи за участие в подобен род дейности.
Активности и времева рамка
1. Изработване и отпечатване на флаери, рекламиращи събитието. 2. Съставяне и подготвяне на екипи и отбори. 3. Изработване на технически план за дейностите и необходимите материали-Теодора. 4. Свързване с представителите на СИП България за съвместните дейности. 5. Осигуряване на мегафон и озвучаване на мероприятието. 6. Разработване на екип и анкета за мониторинг на дейността и предложения от присъстващите как да се активизират подрастващите да се движат и спортуват. 7. Проиграване на маршрута. 8. Закупуване на необходимите материали и спортни уреди. 9. Осигуряване на медицинско лице. 10. Подготовка на индивидуалните торбички с описания и материали за отделните игри. 11. Заснемане на събитието и подреждане на изложба със заснетите кадри.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
-
Ресурси - човеко-часове
-
Училищни ресурси
без ресурси
Източници на финансиране
Изцяло разчитаме на собствените си средства и доброволчески труд. Направихме проект по проектна покана, но за съжаление още чакаме отговор.В последните 2 години това стана обичайна практика на нашите донори. Разпостранихме инфорамиця за кампанията и ЕВРОДЕСК от кoито ползвахме рекламни материали.
Тема(и)
Работа с родители
Основни предизвикателства
Основните предизвикателства бяха първо финансовите ситуации, после убеждението на родителите.
Елементи, които се получиха най-добре
Самите игри създават добра предпоставка за взаимодействие и получаване на знания по ненатрапчив начин. Този подход би бил полезен на учителите за по-добро възприемане на труден материал.
Постигнати цели
Чрез анкетиране в края на деня се опитахме да определим необходимостта и броя на желаещите да спортуват чрез игри за масов спорт хора. Oт направената анкета получихме обратна връзка за мнението на участниците, което е вариант за сверяване на постигнатото и очакваното.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Изводите са: че трябва все повече такива инициативи за да се преодоляват негативите в обществото , за да има толерантност и да се стимулира гражданското общество. Това е нужно в съвместната дейност за всяка група дори и преодоляване на етническо напрежение. Съвместните дейности, съвместните постижения са трамплина към единството в обществото и трябва да се популяризират и развиват на всички нива. Положителния пример на родителите стимулират техните деца, а от там и положителната нагласа в класовете и училището. Децата правят това, което виждат, а не това което им се говори.
Продължение
Да, сега ще акцентуваме над „Деня на бащата“, след което ще обърнем внимание върху взаимоотношенията на участниците в уличното движение за да защитим децата от пътни произшествия и т.н.
Практически препоръки
За повече информация: http://bit.ly/2ekPeiS
Към добри практики