Пишете ни

Добра практика от НПО

Населено място
УН при ОУ "Христо Ботев", с. Търнава
Училище
ОУ "Христо Ботев", с. Търнава
Брой редовни ученици
150-250
Име на описваната инициатива
Доброто семейство - основа на доброто училище
Лице за контакт - име
Ирена Янкова
Длъжност
Директор
Телефон
0897932440
Електронна поща
prog_hr_botev@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Задържането на децата в училище и Привличане на родителите в училищните дейности
Кратко описание
Инициативата е по проект на ЦОИДУЕМ.
Целева група
Директори, Друг педагогически персонал, Местна общност, Родители, Ученици, Учители
Цели
Превенция на отпадането от училище и Привличане на родителите в училищните дейности
Активности и времева рамка
30.09.2016 - Подписване на договор с ЦОИДУЕМ; 03.10.2015 - Среща с партньори и общественост; 27 и 28.11.2015 - Обучение на родители; Месец декември - Тренинг с родители и тържество с родители; 07.01.2016 - Проведена кръгла маса; 12.01.2016 г - Проведена педагогическа лектория с родителите на учениците от първи и втори клас; 15.01.2016 г. - Провеждане на зимни фолклорни празници; Месец януари - Среща с успели чрез образование роми; Месец февруари - Проведени педагогически лектории и работилница за изработка на мартеници; 18 и 19 март - Посещение на ОУ „Антон Страшимиров „ с.Бохот с цел обмяна; 28 април - Великденски кулинарен конкурс и изложба; Месец май - Награждаване на родители с грамоти за добро родителство и провеждане на екскурзия - награда във Видин, Вършец и Плевен.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Стойността на проекта беше 11800 лв.
Ресурси - човеко-часове
Над 550 часа.
Училищни ресурси
флипчарт, проектор, материали за рисуване, компютри, зала
Източници на финансиране
ЦОИДУЕМ Helping Hands
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Отпадане от училище, Превенция на насилието, Работа с родители
Основни предизвикателства
Елементи, които се получиха най-добре
Постигнати цели
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Продължение
Практически препоръки
Материал 1
1609ba713c4a20404ccb9300d0d64430.pdf
Към добри практики