Пишете ни

Добра практика от ученици

Клуб по философия и книга "Светът в нашите ръце" picture
Населено място
София
Училище
35 СОУ "Добри Войников"
Брой редовни ученици
над 500
Име на описваната инициатива
Клуб по философия и книга "Светът в нашите ръце"
Лице за контакт - име
Йоанна Джоканова
Длъжност
ученичка
Телефон
-
Електронна поща
yoanna_jokanova@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Основната идея на самия клуб по философия и издаването на книгата е учениците да развият способности да говорят и да размишляват по различни житейски теми, без да се срамуват да изразяват лично мнение.
Кратко описание
През цялата учебна година в клуба по философия членуват, по собствено желание, ученици от всякаква възраст. Там те имат възможността да коментират различни житейски теми , да изслушват мнението на другите участници ,както и да изразяват своето собствено. В края на годината всеки по собствено желание има право да напише есе по любимата си тема коментирана през годината. Есетата се събират и с помощта на проект "Успех" през 2015 година , за трета поредна година успяхме да издадем книжка ,която представихме пред уилището със скромна церемония.
Целева група
Ученици
Цели
Целта на издаването на книгата "Светът в нашите ръце " е всеки ученик да получи възможността да представи своята гледна точка без да се страхува от критики. Идеята е всеки да разбере, че мнението му е наравно важно с това на всеки друг от заобикалящото го общество.
Активности и времева рамка
Проектът "Успех" финансира издаването на книгата "Светът в нашите ръце" за три поредни години до 2015г., когато издадохме последния трети том. Освен книгата клубът има и сайт - filosofiasdetsa-bg.com , който също до миналата година беше финансиран от проекта. Материалите за книгата се събират от учениците членуващи в клуба през цялата учебна година , а в края на годината се издава и самата книга. Представяме я пред останалите ученици и учители като всеки участник получава лично копие от нея , а останалите копия се съхраняват в кабинета на психолозите на училището и всеки постоянно има достъп до тях. Книгата съшествува и в онлайн вариант в сайта на клуба.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Финансирането за издаването на книгата е осигруено от проект "Успех" , като домейна на сайта е около 45лв, а издаването на всяка една книжка е на стойност 10-12 лв. От последния 3-ти том бяха издадени около 50 книги.
Ресурси - човеко-часове
Събирането за материалите за книгата отнема цялата учебна година, а за самото издаване и организирането на представянето отделихме около месец преди завършването.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
За издаването на книгата разчитахме на ресурсите предоставени ни по проект "Успех", а за срещите и съставянето на есетата разчитахме на отделеното време от екипа от хора членуващи в клуба
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Ученическо самоуправление
Основни предизвикателства
Най-трудно за всички участници беше да преодолеят страха си от изразяване на лично мнение. Имаше различни разногласия за това дали есетата трябва да бъдат анонимни, дали трябва толкова точно и ясно да се изразява мнение, но в крайна сметка всички успяха да преодолея страха си и събрахме голям брой есета!
Елементи, които се получиха най-добре
Най- хубавия резултат от цялото преживяване беше всеки един от нас да види как заедно мислим, дискутираме и дори спорим по теми, които ни заобикалят ежедневно. Опитът добит от членуването в клуба беше полезен за всеки един от нас и това доведе до нови попълнения през новата учебна година !
Постигнати цели
Заедно с представянето на книгата организирахме и сромна благотворителна инициатива "Да помогнем на Маги" , като на самото представяне на книгата всеки присъстващ дари скромна сума и така събрахме 312лв. Парите бяха изпратени на Маги заедно с копие от нашата книга. За жалост едва седмица след превода на парите Маги ни напусна, но чрез книгата ни успяхме да и доставим няколко последни усмивки !
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Това което ни липсваше като екип беше правилна стратегия за привличане на повече интерес у съуениците ни, а и не само. Не успяхме да измислим правилен начин за да популяризираме проекта повече, но работим по въпроса.
Продължение
Възнамеряваме да направим от нашия скромен клуб по философия не просто извън класна дейност , а по-голям проект, чрез който да подбудим интереса на всякакви хора от заобикалящото ни общество да развиват мисленето си и да разсъждават върху всяко нещо, което ги заобикаля.
Практически препоръки
-
Материал 1
Svetat_v_nashite_race_2013_Small.pdf
Материал 2
Svetat_v_Nashite_Race_2014_Small_(1).pdf
Към добри практики