Пишете ни

Обучения

No Обучение Тема(и) Продължителност Цена Дата и час
No Обучение Тема(и) Продължителност Цена Дата и час
1 Работа с деца с поведенчески проблеми. Предизвикателно поведение. Отпадане от училище,Приобщаващо образование 2-3 дни 155.00 лв 2016-11-08 10:00:00
2Управление в социални услуги за деца Гражданско и здравно образование 2-3 дни 155.00 лв 2016-11-15 10:00:00
3 Използване на изкуството в социалната и психологическа работа. Основни знания за арт-терапията. Гражданско и здравно образование,Приобщаващо образование 2-3 дни 155.00 лв 2016-11-17 10:00:00
4Монтесори принципи и практики в предучилищна възраст Предучилищно образование повече от седмица 550.00 лв 2017-03-26 10:00:00
5СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА - ПЪРВИ МОДУЛ Превенция на насилието,Приобщаващо образование 2-3 дни 90.00 лв 2017-06-17 10:00:00
No Обучение Тема(и) Продължителност Цена Дата и час
1Подобряване на взаимодействието между семейството и училището Отпадане от училище,Превенция на насилието,Приобщаващо образование,Работа с родители 2-3 дни 0.00 лв