Пишете ни

Обучение

Тема
 Работа с деца с поведенчески проблеми. Предизвикателно поведение.
Кратко описание
На 8-9 ноември 2016, София, обучителна зала на ФИЦЕ-България Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца, свързани с умението им да общуват, разбират и работят с поведението на детето. Предназначен е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители, психолози, специалисти, работещи в институции за деца или в социални услуги за деца, обществени възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Насочено към
Директори, Друг педагогически персонал, Учители
Продължителност
2-3 дни
Цена
155.00
Нужни ресурси
без ресурси
Дата и час
2016/11/08 10:00
Организатор
ФИЦЕ - България
За контакти
office@fice-bulgaria.org
Тема(и)
Отпадане от училище, Приобщаващо образование
Към обучения