Пишете ни

Обучение

Тема
 Използване на изкуството в социалната и психологическа работа. Основни знания за арт-терапията.
Кратко описание
Обучението е с практическа насоченост и дава възможност за групова работа, работа по казуси, дискусии, практическо участие. Целта на обучителния модул е да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца и младежи, свързани с умението им да познават и прилагат различни методи, използващи изкуство.
Насочено към
Друг педагогически персонал, Учители
Продължителност
2-3 дни
Цена
155.00
Нужни ресурси
без ресурси
Дата и час
2016/11/17 10:00
Организатор
ФИЦЕ - България
За контакти
office@fice-bulgaria.org
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Приобщаващо образование
Към обучения