Пишете ни

Обучение

Управление в социални услуги за деца picture
Тема
Управление в социални услуги за деца
Кратко описание
Предоставя практически решения на проблемите на съвременните ръководители както в областта на социалната работа, така и в областта на образованието. В него се разглеждат принципи и постановки, които могат да бъдат използвани и при управлението на всяка фирма или неправителствена организация.
Насочено към
Директори, Друг педагогически персонал
Продължителност
2-3 дни
Цена
155.00
Нужни ресурси
без ресурси
Дата и час
2016/11/15 10:00
Организатор
ФИЦЕ - България
За контакти
office@fice-bulgaria.org
Тема(и)
Гражданско и здравно образование
Към обучения