Пишете ни

Обучение

Монтесори принципи и практики в предучилищна възраст picture
Тема
Монтесори принципи и практики в предучилищна възраст
Кратко описание
Обучение на тема: Монтесори принципи и практики в предучилищна възраст –индивидуална подкрепа за всяко дете чрез усъвършенстване на образователната среда и ролята на учителя Продължителност на обучението: март – ноември 2017 г., 144 часа Обучението включва присъствена и дистанцинна форма. Присъствената част се провежда в сградата на Монтесори детска градина “Къща на децата” (Casa dei Bambini), гр. София, ул. “Българска легия” 17. Документ при завършване: след успешното завършване на обучението и изпълнение на практическа задача, се издава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т.1 от Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Програмата е вписана в регистъра на одобрените прогами за квалификация на педагогически специалисти на МОН и дава 9 квалификационни кредита. Срок за записване: 19 март 2017 г. Първо занятие: 26 март 2017 г. Телефон за контакт: 0896847118
Насочено към
Директори, Друг педагогически персонал, Учители
Продължителност
повече от седмица
Цена
550.00
Нужни ресурси
без ресурси
Дата и час
2017/03/26 10:00
Организатор
Институт за прогресивно образование
За контакти
0896847118
Тема(и)
Предучилищно образование
Към обучения