Пишете ни

Обучение

Тема
Подобряване на взаимодействието между семейството и училището
Кратко описание
Обучението „Подобряване на взаимодействието семейство-училище“ е за цели училищни екипи, които желаят да работят за усъвършенстване на уменията и подходите си за привличане на майките и татковците и другите членове на семейството в училищния живот. Обучението се организира по заявка от страна на училище или детска градина. Над 30 училищни екипа от цялата страна са преминали през обучението, като обратните връзки от тях са изключително положителни. Не на последно място, обучението е чудесна възможност за екипа да уеднакви мисленето си по въпроса, да обмени опит и да изработи единна стратегия. Участниците получават пълен комплект от материали - папка, химикалка, допълнителни материали за четене, сертификат. Обучението е предвидено за 16 учебни часа, които могат да бъдат разпределени в 2 или 3 дни
Насочено към
Директори, Друг педагогически персонал, Учители
Продължителност
2-3 дни
Цена
0.00
Нужни ресурси
без ресурси
Дата и час
Организатор
Асоциация Родители
За контакти
office@roditeli.org, 02/944 17 99
Тема(и)
Отпадане от училище, Превенция на насилието, Приобщаващо образование, Работа с родители
Към обучения